Kwaliteit

Kwaliteit staat bij FysioExpert hoog in het vaandel.  FysioExpert heeft dit op onder meer de volgende manieren gewaarborgd:

  • Alle therapeuten zijn gediplomeerd en staan ingeschreven in het BIG-register of Kwaliteitsregister Paramedici.
  • De praktijk is aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie. Alle fysiotherapeuten staan daarom ingeschreven in dit kwaliteitsregister. Zij voldoen aan de scholingseis en nemen deel aan peer review groepen. De praktijk ondergaat en neemt deel aan de praktijkvisitatie én FysioExpert neemt deel aan de dataverzameling t.b.v. de Landelijke Database Kwaliteit (LDK).
  • FysioExpert neemt deel aan het doorlopende klanttevredenheidsonderzoek van Qualiview.
  • FysioExpert is PLUS-praktijk en heeft de afgelopen jaren meerdere plus- en effectiviteits-audits met succes doorlopen.
  • FysioExpert is aangesloten bij FysioTopics en werkt met zorgplannen die zijn opgesteld volgens de relevante actuele standaarden.
  • FysioExpert heeft een interne klachtenregeling. Wanneer deze niet volstaat, kan gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling van Keurmerk Fysiotherapie, waar de klacht behandeld zal worden door een onafhankelijke klachtenconsulent.
  • FysioExpert is een lerende organisatie. Kritische processen en  verbeterpunten vanuit klanttevredenheidsonderzoek, incidenten en klachten  worden continu geëvalueerd middels de PDCA cyclus.
  • FysioExpert heeft aandacht voor uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie ook ons privacyreglement.
  • FysioExpert heeft geen wachtlijst.

Contact

023 545 0751
 023 540 3510 
 www.fysioexpert.nl
 info@fysioexpert.nl