Tarieven en vergoedingen

FysioExpert heeft  contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. In hoeverre uw behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij en het pakket waarvoor u verzekerd bent. Wij adviseren u hierover vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Ook kunt u voorafgaand aan de behandeling bij de balie informatie opvragen in hoeverre uw behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Neemt u in dat geval uw verzekeringspapieren mee.

Zolang uw aansprakelijkheid voor fysiotherapie gedekt is door uw verzekering zult u in de meeste gevallen geen factuur ontvangen. De declaraties worden tegenwoordig bijna allemaal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en deze betalen direct aan ons uit. In die gevallen, waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van ons een factuur en dient u deze zelf naar uw zorgverzekeraar te sturen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Bij deze wijze van facturering maken wij gebruik van een intermediair, te weten Infomedics. Omdat wij onze vordering overdragen aan Infomedics, betaalt u vanaf dat moment aan Infomedics.

Tarieven FysioExpert 2023

Per 1 januari 2023 gelden de volgende praktijktarieven. Mocht uw behandeling niet of niet volledig vergoed worden door uw verzekeraar, dan ontvangt u voor de niet verzekerde zittingen een rekening.

Fysiotherapie
Screening fysiotherapie € 11,00
Screening, intake en onderzoek (SIO) € 60,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 60,50
Reguliere zitting, individueel (25 minuten) € 37,40
Zitting manuele therapie € 46,75
Zitting oedeemtherapie € 52,25
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek en heup/knie testen € 74,80
Eénmalig fysioth.   onderzoek en heup/knie testen (mits vervolg traject) € 34,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 11,00
Groepsbehandeling voor 2 personen € 37,40
Beweegprogramma voor doelgroepen (totaal 3mnd) € 385,00

 

Rapportage aan derden (kort) € 46,75
Sportmassage € 33,00

 

Oefentherapie
Screening oefentherapie € 11.00
Screening en intake en onderzoek € 60,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 60,50
Zitting oefentherapie, individueel € 37,40
Groepsbehandeling voor 2 personen € 37,40

 

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 74,80
Toeslag voor behandeling aan huis € 11,00

 

Ergotherapie
Screening, intake en onderzoek ergotherapie (per 15 min) € 19,25
Screening, intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per 15 min) € 19,25
Enkelvoudige ergotherapie (per 15 min) € 19,25
Toeslag voor behandeling aan huis (vast tarief) € 19,25

 

Verstek laten gaan afspraak (Fysio-/Oefen-/Ergotherapie) € 28,05

Contact

023 545 0751
 023 540 3510 
 www.fysioexpert.nl
 info@fysioexpert.nl