Hartrevalidatie

Hartrevalidatie helpt bij uw herstel na een hartoperatie of bij een hartaandoening.

Samen werken we aan zowel uw lichamelijk herstel als aan uw zelfvertrouwen. Een harttrauma is immers vaak een ingrijpende ervaring die effect heeft gehad op uw fysieke conditie, maar daarnaast ook emotioneel een flinke impact kan hebben.

We hebben daarom samen met de cardiologen van het Spaarne Gasthuis in Haarlem een uitgebreid en zeer succesvol behandelprogramma ontwikkeld. In dit hartrevalidatie programma helpen we u bij zowel uw fysieke als mentale herstel.

Het FysioExpert CardioZorgplan

Het CardioZorgplan kent een drietal varianten, afgestemd op de behoeften van u als cliënt. Er zijn zorgplannen met een lage,  midden of hoge zorgzwaarte waarbij de duur van het zorgplan varieert van 6 tot 16 weken.Veel cliënten hebben na een hartoperatie of een doorgemaakt hartinfarct gedurende een bepaalde periode behoefte aan begeleiding op gebied van reconditionering. Tijdens de uitgebreide intake stellen wij vast welk zorgplan voor u het meest geschikt is. Wij stemmen de keuze af in overleg met de specialisten uit het Spaarne Gasthuis, zodat er een weloverwogen en onderbouwde keuze gemaakt wordt die leidt tot het meest wenselijke resultaat.
Uw hartaandoening heeft ertoe geleid dat u kortere of langere tijd niet in het dagelijks leven hebt kunnen functioneren zoals wenselijk was. Diverse lichaamsfuncties zijn daardoor in kwaliteit afgenomen, waaronder spierkracht en conditie. Met behulp van de zorgplannen wordt u opnieuw geleerd het bewegingsgevoel terug te krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat de resultaten van hartrevalidatie substantieel zijn:

  • Conditie opbouw
  • Opnieuw ontdekken wat u kunt en waar uw grenzen liggen
  • Zelfvertrouwen herwinnen
  • Leren wat belangrijk is voor een gezonde leefstijl
  • Leren omgaan met angst en/of somberheid

Ook vermindert hartrevalidatie de kans op nieuwe hartproblemen. Het draagt onder meer bij aan een beter cholesterolgehalte en een lager BMI- en vetpercentage.

Afspraak maken

Cliëntervaring

 “Na mijn CVA zet de fysiotherapie mijn spieren en hersenen aan het werk. Kijk nou wat ik weer kan!!”


Marjolijn

"Het was voor mij wonderbaarlijk om te zien hoe zij mensen op de juiste manier helpen en begeleiding door het revalidatieproces. Zij hebben voor alle soorten revalidatie (hart, knie, rug, long etc) een expertisegroep/ afdeling." Gerard van Nouwland