Oncologische fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie

Fysiotherapie voor oncologiepatiënten richt zich specifiek op de klachten, beperkingen en het managen van de pijn die het gevolg zijn van kanker of de medische behandeling daarvan. U kunt hierbij onder andere denken aan vermoeidheid, spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, verminderde beweeglijkheid en spierkracht, conditieverlies en ademhalingsproblemen.

De fysiotherapeut kan u van dienst zijn in alle fasen van de ziekte:

  • in de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden
  • in de palliatieve fase richten we ons op het behoud van de nog aanwezige vaardigheden
  • in de terminale fase begeleiden we u bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

Door onder meer uitgebreide preventieve testen en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen daarvan steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden van uw als patiënt. U staat voor de uitdaging op eigen wijze te leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan u hierbij ondersteunen of als coach in dit proces fungeren.