CompanyCare pakket

Bent u werkgever en op zoek naar mogelijkheden om het verzuimbeleid en het gezondheidsmanagement in uw organisatie verder te professionaliseren? Dan is FysioExpert  de juiste partner voor u. FysioExpert biedt u met het CompanyCare pakket een totaaloplossing op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg.

Oplossingen om verzuim te beperken

De veranderingen in de gezondheidszorg in Nederland gaan snel. Door stijgende kosten en ineffectief gebruik wordt de druk op de sociale voorzieningen steeds groter. Van werkgevers wordt in de huidige tijd meer verantwoordelijkheid gevraagd voor het welzijn van hun werknemers en de preventie van arbeidsgerelateerde klachten. Die eigen verantwoordelijkheid zal naar verwachting de komende jaren alleen maar verder toenemen, evenals het daarbij behorende financiële risico dat u als werkgever loopt in geval van ziekte van medewerkers. Reden waarom veel organisaties op zoek zijn naar passende oplossingen om verzuim zoveel mogelijk te beperken.

FysioExpert CompanyCare pakket

FysioExpert biedt u een oplossing in de vorm van het CompanyCare pakket. Dit pakket richt zich met de producten zowel op preventie van arbeidsgerelateerde klachten alsook op een snelle verantwoorde re-integratie van uw medewerkers in geval van verzuim.

De dienstverlening van FysioExpert aan bedrijven bestaat op hoofdlijnen uit drie onderdelen:

 • begeleiding van organisaties in het ontwikkelen en implementeren van beleid gericht op preventie van arbeidspecifieke aandoeningen
 • advisering en voorlichting van het management over het verbeteren van een gezond arbeidsklimaat op de werkvloer
 • persoonlijke begeleiding van zowel werkgever als medewerker bij een snelle, verantwoorde re-integratie na verzuim
 • aanbieden van beweeg- en leefstijlprogramma’s waarmee medewerkers gestimuleerd worden om met ondersteuning van de werkgever fit te worden en fit te blijven.

Hoe beweegt u uw medewerkers om te komen tot een goede arbeidsprestatie?

FysioExpert heeft een aantal specifieke arbeidsproducten ontwikkeld, waarmee wij u, als werkgever, en uw werknemers de beste zorg en begeleiding kunnen bieden. Onze diensten zijn ‘voordeur’ gericht, dat wil zeggen gebaseerd op de nieuwste inzichten in het vakgebied, persoonlijk en op maat, toegesneden op de specifieke arbeidssituatie en worden zeer snel aangeboden (binnen 24 uur de eerste intake).

ArboCheck

Met deze check brengen wij de fitheid en belastbaarheid van uw medewerkers in kaart. Met behulp van een korte en wetenschappelijk onderbouwde test, de Functional Movement Screen, gericht op stabiliteit van wervelkolom en kwaliteit van bewegen krijgen uw medewerkers een gericht advies. Dit advies zorgt ervoor dat uw medewerkers gestimuleerd worden om te werken aan hun fitheid. Wij bieden diverse mogelijkheden aan, variërend van eenmalige advisering tot intensieve individuele begeleiding.

Arbeidsspecifiek Consult

Een diagnostisch instrument waarmee beginnende fysieke klachten in kaart worden gebracht. De klachten staan in relatie tot arbeidsgerelateerde componenten, die de aard, het verloop en het herstel van de klachten beïnvloeden. De bedrijfsfysiotherapeut doet specifiek onderzoek en geeft een advies over het eventuele behandeltraject.

Arbeidsgerelateerde Gezondheidsvoorlichting

Voorlichtingsprogramma’s voor werknemers met als doel het verbeteren van het inzicht over arbeidsomstandigheden, de invloed van de vijf W’s (Werktaken/handelingen, Werktijden, Werkdruk, Werkwijze, Werkplek(beoordeling) tarevehierop en de invloed van gedrag op het voorkomen van klachten.

Arbeidsgerelateerde Preventie Trainingen

Een preventief fysiek trainingsprogramma voor werknemers waarbij het optimaliseren van de algemene en lokale belastbaarheid van het lichaam centraal staat. Tijdens de trainingen wordt een brug geslagen naar de arbeidssituatie.

Arbeidsspecifieke Werkplekbeoordeling

Een onderzoeksinstrument waarmee de relatie tussen fysieke belasting en mogelijk aanwezige fysieke klachten veroorzaakt door arbeid in kaart wordt gebracht. De eventuele risicofactoren worden opgespoord en er worden adviezen en oplossingen voorgesteld die een juiste balans nastreven tussen belasting en belastbaarheid. De werkplekbeoordeling heeft als doel de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen.

Arbeidsspecifieke BelastbaarheidsTraining

Een fysiek trainingsprogramma gericht op re-integratie, met als doel een snel en verantwoord herstel van de algemene en arbeidsspecifieke belastbaarheid van de medewerker, zodat hij of zij in staat is geheel of gedeeltelijk zijn/haar werkzaamheden te hervatten.

Fysieke Belastbaarheids Screening

U stelt fysieke eisen aan (nieuwe) werknemers. Wij brengen ze voor u in kaart. Met behulp van een taak/handelinganalyse worden knelpunten in de fysieke belasting vastgesteld en worden er preventieve adviezen verstrekt om de belasting af te stemmen op de belastbaarheid van uw werknemer.

De voordelen van het FysioExpert CompanyCare pakket op een rijtje:

 • zeer snelle analyse en deskundige begeleiding (24-uurs afspraak)
 • aandacht en focus op gezondheid en duurzame inzetbaarheid
 • inzichtelijk productaanbod
 • minder productieverlies
 • verzuimreductie
 • duidelijk en helder organisatiebreed verzuimbeleid
 • hulp op de werkplek (in-company)
 • snelle multidisciplinaire doorverwijzing naar medisch specialisten
 • overleg met bedrijfsartsen en ARBO-diensten
 • scherpe prijsstelling, afgestemd op uw mogelijkheden en behoeften
 • zorg wordt, daar waar mogelijk, vergoed door verzekeraars=

Meer weten over het FysioExpert CompanyCare pakket?

Neem voor meer informatie over het Company Care pakket contact op door een mail te sturen naar info@fysioexpert.nl of bel ons op 023 – 545 0751.