• Vakkundig
  • Verrassend
  • Vastberaden

Tarieven FysioExpert

Fysiotherapie en de zorgverzekering

Hieronder vindt u een aantal belangrijke onderwerpen omtrent fysiotherapie en de zorgverzekering. Mocht u hierover vragen hebben, neem contact op met uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste informatie op een rijtje:

 

Zit fysiotherapie in het basispakket?
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Oefentherapie

  • Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Bij COPD krijgt u in het eerste behandeljaar de eerste 70 (maximaal) behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering
Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

Tarieven fysiotherapie
Fysiotherapie  
Screening fysiotherapie € 11,50
Screening, intake en onderzoek (SIO) € 63,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 63,00
Reguliere zitting, individueel (25 minuten) € 39,00
Zitting manuele therapie € 48,75
Zitting oedeemtherapie € 54,50
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 78,00
   
Toeslag voor aan huis behandeling € 11,50
Groepsbehandeling voor 2 personen € 39,00
   
   
Rapportage aan derden (incl. BTW) € 48,75
Sportmassage (incl. BTW) € 34,50

 

Tarieven oefentherapie
Oefentherapie  
Screening oefentherapie € 11.50
Screening en intake en onderzoek € 63,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 63,00
Zitting oefentherapie, individueel € 39,00
Groepsbehandeling voor 2 personen € 39,00
   
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 78,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 11,50

 

Tarieven ergotherapie
Screening, intake en onderzoek ergotherapie (per 15 min) € 20,00
Screening, intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per 15 min) € 20,00
Enkelvoudige ergotherapie (per 15 min) € 20,00
Toeslag voor behandeling aan huis (vast tarief) € 20,00

 

Niet nakomen afspraak

 

Verstek laten gaan afspraak (Fysio-/Oefen-/Ergotherapie) € 30,00