Wat zijn uw klachten?

FysioExpert heeft voor de meest voorkomende klachten en blessures succesvolle gespecialiseerde behandelprogramma’s ontwikkeld. Deze FysioExpert Zorgplannen zijn wetenschappelijk getest en worden door zowel verzekeraars als medisch specialisten ondersteund.

Alle FysioExpert Zorgplannen kennen eenzelfde opbouw. Tijdens de uitgebreide intake, de FysioExpert Nulmeting, brengen we uw klachten en verwachtingen in kaart.

Daarnaast voeren we een lichamelijk onderzoek uit en een aantal metingen op het gebied van spierkracht, stabiliteit, lenigheid en coördinatie.

Met behulp van deze uitkomsten zijn wij in staat om een zorgplan op maat aan te bieden. Hiermee bedoelen wij dat wij uw klachten koppelen aan het begrip ‘zorgzwaarte’. De zorgzwaarte van uw klacht bepaalt in heel veel gevallen de duur en intensiteit van de behandelingen.

Contact

023 545 0751
 023 540 3510 
 www.fysioexpert.nl
 info@fysioexpert.nl